Przedszkole Parafialne im. b. Honorata Komiskiego w Lublinie

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia 3 - 4 - latków

630 - 730 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i inne.
730 - 1230 * REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
730 - 800 Zabawy  integrujące  grupę;  zabawy  ruchowe, zabawy i ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchowa, grafomotorykę), zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
800 - 830 Śniadanie
830 - 845 Przygotowanie do zajęć.
845 - 905 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH
905 - 930 Zabawa ruchowa. Zabawy tematyczne, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Czynności higieniczno-porządkowe.
930 - 1050 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w parku lub w sali gimnastycznej. Zabawy ruchowe. Spacery.
1050 - 1200 ** Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
1200 - 1230 Obiad
1230 - 1400 Leżakowanie (relaksacja przy muzyce, bajkoterapia, słuchanie utworów literatury dziecięcej). Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.
1400 - 1420 Podwieczorek
1420 - 1630 Zabawy integracyjne, tańce, zabawy z piosenką. Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i tematyczne. Praca indywidualna z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

* realizacja Podstawy Programowej do godz. 1300, jeżeli w godzinach przedpołudniowych odbywają się zajęcia dodatkowe.
** w gr. 4 - latków w II półroczu (przed południem) dochodzi drugie zajęcie dydakt.


Ramowy rozkład dnia 5 - 6 - latków

630 - 730 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i inne.
730 - 1230 * REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
730 - 800 Zabawy    integrujące    grupę;     zabawy ruchowe,     zabawy 
i ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchowa, grafomotorykę), zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
800 - 830 Śniadanie
830 - 845 Przygotowanie do zajęć
845 - 930 I zajęcia dydaktyczne
930 - 1030 Spacery, pobyt na świeżym powietrzu; zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, na osiedlowym placu zabaw i boisku.
1030 - 1115 II zajęcia dydaktyczne (uzupełniające)
1115 - 1200 Indywidualne  wspomaganie  i  korygowanie  rozwoju,   praca 
z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Czynności higieniczni-porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
1200 - 1230 Obiad
1230 - 1250 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej, bajek, muzyki poważnej i relaksacyjnej, bajkoterapia.
1250 - 1400 Zajęcia utrwalające, grafopercepcyjne, zabawy integracyjne, tańce, zabawy z piosenką, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. Praca z dzieckiem uzdolnionym.
1400 - 1420 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek
1420 - 1630 Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

realizacja Podstawy Programowej do godz. 1300 , jeżeli w godzinach przedpołudniowych odbywają się zajęcia dodatkowe.

Cookies, strona zapisuje na Twoim komputerze pliki cookies potrzebne do jej prawidłowego działania. Jeśli nie zgadzasz się na to, opuść stronę.